این اولین گام اوج در برگزاری آزمون های هوش و استعداد هست منتظز اتفاقات خیلی بزرگ باشید و...

خوب واقعا فکر نکنم نیازی باشه در موردش حرفی زده بشه. فقط تا این حد بگم کنار اومدن باهاش همیشه یه سری آسیب هایی به ما میزنه. بهترین روش کنترل و کم کردنش هست. حالا زمانی که نتایج دیدی یه سری پیشنهاد هم داره. انجام بده نتیجه شو وحشتناک لمس میکنی.

شرایط سنی از 15 سال تا… سال

تعداد سوالی خیلی کمتر از 100 عدد

یک  دقیقه بعد از خرید لینک آزمون برای شما ارسال خواهد شد.

مقیاس افسردگی ، اضطراب و استرس

نظرات

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید