آزمون تشریحی گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی
تاریخ شروع

04:30

پنج‌شنبه - 1402/09/30

تاریخ پایان

08:30

جمعه - 1402/10/29

آدرس

www.ojeazmoon.ir

گروه آموزشی اوج

دومین مرحله آزمون تشریحی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دومین مرحله از آزمون های تشریحی اوج روز شنبه 1 دی آغاز و تا 30 دی ادامه خواهد داشت .

این مرحله از آزمون شامل پایه های ششم،نهم،دهم،یازدهم و دوازدهم تا کنکور در سامانه www.ojeazmoon.ir برگزار خواهد شد.