دوشنبه
23 بهمن
1402
8:30 ب.ظ - 8:30 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله نهم آزمون های تستی

دوشنبه
16 بهمن
1402
8:30 ب.ظ - 8:30 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله نهم آزمون های تستی

دوشنبه
09 بهمن
1402
8:30 ب.ظ - 8:30 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله هشتم آزمون های تستی

دوشنبه
02 بهمن
1402
8:30 ب.ظ - 8:30 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله نیم جامع آزمون های تستی

دوشنبه
25 دی
1402
8:30 ب.ظ - 8:30 ب.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله نیم جامع آزمون های تستی

جمعه
01 دی
1402
4:30 ق.ظ - 8:30 ق.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله دومین آزمون های تشریحی

سه‌شنبه
01 اسفند
1402
4:30 ق.ظ - 8:30 ق.ظ www.ojeazmoon.ir

مرحله دهم آزمون های تستی