در حال نمایش 3 نتیجه

ظرفیت تمام شد!
آزمون تیزهوشان چهارم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان چهارم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
5,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
آزمون تیزهوشان سوم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان سوم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
5,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
آزمون تیزهوشان دوم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان دوم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
5,000,000 تومان