در حال نمایش 8 نتیجه

ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه نهم گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه نهم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه هشتم گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه هشتم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه هفتم گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه هفتم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه ششم دبستان گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه ششم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه پنجم دبستان گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه پنحم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه چهارم دبستان گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه چهارم تیزهوشان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه سوم دبستان گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه سوم دبستان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کلاس های سالیانه دوم دبستان گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور و آزمون استخدامی

کلاس های سالیانه دوم دبستان

کلاس های الکترونیک اوج برای هر زمان و مکانی با یادگیری مفهومی دروس

10,000,000 تومان

کلاس های اوج :
1. از پایه دوم دبستان تا دوازدهم
2.آموزش کامل محتوا به همراه بیان تمام نکات
3. استفاده از جدیدترین سیستم ها در تدریس و یاددهی
4. ارائه جزوه شامل درسنامه + سوالات تشریحی + تست آموزشی
5.مرور دروس پیشنیاز و پایه ای سال قبل در کنار دروس سال جدید
6. برگزاری آزمون های متمم ویژه بررسی میزان پیشرفت داوطلب در کلاس
و….
برنامه ریزی :
ابتدایی : دو ساعت در 4 روز هفته
متوسطه 1 : چهار ساعت در 4 روز هفته
متوسطه 2 : پنج ساعت در 5 روز هفته
کنکور : شش ساعت در 5 روز هفته
3. ارائه جزوه آمورشی شامل درسنامه + سوالات تشریحی + تست های آموزشی
4. برگزاری آزمون های تستی ویژه کلاس های این مقطع جهت بررسی میزان پیشرفت شرکت کننده ها(متمم)
5. دروس تدریس :
ابتدایی : تدریس 3 درس (ریاضی – علوم – فارسی سال تحصیلی 1403-1402) و تدریس 2 درس (ریاضی و علوم سال تحصیلی 1402-1401) : مرور دروس مهم سال گذشته و تدریس کامل دروس پایه جدید
متوسطه 1: تدریس 6 درس (ریاضی – علوم – فارسی- عربی – زبان سال تحصیلی 1403-1402) و تدریس 2 درس (ریاضی و علوم سال تحصیلی 1402-1401) : مرور دروس مهم سال گذشته و تدریس کامل دروس پایه جدید
مقطع متوسطه 2 : تدریس 4 درس (ریاضی – زیست – فیزیک – شیمی سال تحصیلی 1403-1402) و تدریس 4 درس (ریاضی – زیست – فیزیک – شیمی سال تحصیلی 1402-1401) : مرور دروس مهم سال گذشته و تدریس کامل دروس پایه جدید
کنکور :
تجربی : تدریس 8 درس (ریاضی – زیست – فیزیک – شیمی سال تحصیلی 1403-1402) و تدریس 4 درس دهم و یازدهم (ریاضی – زیست – فیزیک – شیمی)
ریاضی : تدریس 3 درس (ریاضی – فیزیک – شیمی سال تحصیلی 1403-1402 و تدریس 3 درس دهم و یازدهم (ریاضی – فیزیک – شیمی)
انسانی : تدریس 7 درس (ریاضی – علوم و فنون – عربی – تاریخ – جغرافیا – جامعه شناسی – فلسفه سال تحصیلی 1403-1402) و تدریس 9 درس (ریاضی – علوم و فنون – عربی – تاریخ – جغرافیا – جامعه شناسی – فلسفه و منطق – اقتصاد- روانشناسی )