مرحله ششم

چهارم :

متین رحیمی                            تهران

کیانا باقری                               تبریز

3.طهورا رضایی                           کرج

مرحله پنجم

چهارم :

1. رایان سلمانی                          بیرجند

2. طهورا رضایی                           کرج

3.ایسان رحمتی                         رشت

مرحله چهارم

چهارم :

1. امیر علی سالاری                      اهواز

2. میثاق مرادی                            بابل

3.طهورا رضایی                            کرج

مرحله سوم

چهارم :

1.کیانا باقری                              تبریز 

2. سامین قربانی                   مشکین شهر

3.ایسان رحمتی                         رشت

مرحله دوم

چهارم :

1. رایان سلمانی                          بیرجند

2. ایسان رحمتی                         رشت

3.امیر علی سالاری                      اهواز

مرحله اول

چهارم :

1. روشنک حیدری                       قزوین

2. کیان رستمی                          تهران

3. کیانا باقری                             تبریز 

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها