مرحله ششم

چهارم :

1.عرشیا محمدنیا                          تهران

2.نیاز رهنما                                تهران

3.تینا وحدانی                             شیراز

مرحله پنجم

چهارم :

1.آبتین منصوری                       خرم آباد

2.کیان رسولی                            تهران

3.مینا کوثری                            ارومیه

مرحله چهارم

چهارم :

1.نیاز رهنما                                تهران

2.عرشیا محمدنیا                         تهران

3.رینا جلالی                               شیراز

مرحله سوم

پنجم :

1. ملینا سیفی                             تبریز

2. عرشیا محمدنیا                        تهران

3. حسین ملکی                          بیرجند

مرحله دوم

پنجم :

1. عرشیا محمدنیا                        تهران

2. ارسام میلانی                        اصفهان

3. آمینا مدیری                           یزد

مرحله اول

پنجم :

1. حلما کیانی                             سنندج

2. عرشیا محمدنیا                       تهران

3. کیان رسولی                          تهران

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها