نفرات برتر آزمون های تستی هشتم

مرحله ششم

هشتم :

1.فاطمه مژده                              تهران

2.محمد جواد همت                     اصفهان

3.متین مهرداد                            رشت

مرحله پنجم

هشتم :

1.کوثر مختاری                             گرگان

2. سدنا یاوری                             مشهد

3. یاشار رحمتی                            تبریز

مرحله چهارم

هشتم :

1.فرحناز علی پور                          سمنان

2. سوین مرادی                            تبریز

3. رامتین میری                         لاهیجان

مرحله سوم

هشتم :

1.فاطمه علیزاده                           تهران

2. رامتین میری                        لاهیجان

3. سدنا یاوری                           مشهد

مرحله دوم

هشتم :

1. سدنا یاوری                             مشهد

2. کوثر مختاری                           گرگان

3. رامتین میری                        لاهیجان

مرحله اول

هشتم :

1. ماهان عبدالهی                        تهران

2. فرحناز علی پور                       سمنان

3. سدنا یاوری                            مشهد

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها